Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązania

Są to trzy usługi z zakresu cloud computing polegające na dostarczaniu w zależności od potrzeb odbiorcy usług odpowiednio: oprogramowania, platformy i infrastruktury przez Internet. Dzięki nim zmniejszone zostają koszty, lepsza jest dostępność najnowszych technologii i możliwa skalowalność zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. W zakres cloud computing wchodzą usługi zgrupowane w trzech kategoriach: SAAS (ang. Software as a Service), IAAS (ang. Infrastructure as a Service) i PAAS (ang. Platform as a Service).

 

SaaS

Czym jest SaaS (ang. Software as a Service) ?

Jest to usługa dostarczenia Klientowi potrzebnych mu funkcji oprogramowania przez internet od wybranego dostawcy (provider’a). Klient ma zapewniony dostęp do potrzebnych mu funkcjonalnych narzędzi – niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interface’m. Wszystkie programy działają na serwerze dostawcy. Klient płaci za każdorazowe korzystanie z usługi, a dostęp do niej uzyskuje na żądanie. Aplikacje SaaS są nazywane zamiennie oprogramowaniem z sieci, oprogramowaniem na żądanie lub oprogramowaniem hostowym.

SaaS to najszybciej rozwijający się segment technologii. Dlatego, że sporo uwagi skupia się od strony Klienta - na niskich kosztach wstępnych związanych z rozpoczęciem usługi, a od stronyprovidera z wpływami związanymi z opłatami za subskrypcje, to SaaS cieszy się rosnącą popularnością.

SaaS może funkcjonować na bazie PaaS i IaaS.

 

Co obejmuje?

Usługa SaaS obejmuje specyficzne aplikacje funkcjonalne takie jak CRM, aplikacje rachunkowo – finansowe, aplikacje do zarządzania kadrami (HRM) itp., licencjonowane i dostarczane przez providera usługi w trybie on-line na żądanie lub w środowisku cloud computing.

 

Co jest potrzebne aby korzystać z SaaS?

Dostęp do Internetu.

 

Jakie są profity z korzystania z SaaS?

 1. Niższe koszty. Aplikacje SaaS opierają się na subskrypcji, a więc nie pojawią się tu opłaty licencyjne. Jako, że to provider zarządza całością infrastruktury IT, Klient nie ponosi kosztów zakupu oprogramowania oraz kadry IT potrzebnych do korzystania z interesujących go aplikacji.
 2. Łatwość obsługi. Aplikacje SaaS są dostępne z każdego komputera lub innego urządzenia sieciowego – w każdym czasie i miejscu. Łatwość obsługi polega tu głównie na tym, że umiejętność posługiwania się Internetem jest jedynym warunkiem koniecznym aby móc korzystać z usługi.
 3. Bezproblemowy upgrade. Jako że to dostawca zarządza update’owaniem i upgrade’owaniem, użytkownik nie musi zajmować się instalacją kolejnych wersji. To także provider zarządza dostępnością więc Klient nie musi się również martwić o dodatkowy sprzęt, oprogramowanie i inne kwestie związane z rozszerzeniem liczby użytkowników.
 4. Bezproblemowa integracja.Provider, który posiada mocno rozbudowaną infrastrukturę, może bez końca dokonywać skalowania aby sprostać wymaganiom Klienta. Wielu dostawców oferuje również możliwość dostosowania usługi do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także udostępnia interface umożliwiający współdziałanie z już działającym w firmie programem typu bussiness productivity, jak np. CMS.

 

PaaS

 

Czym jest PaaS (ang. Platform as a Service) ?

Jest to usługa zewnętrzna polegająca na dostarczeniu platformy informatycznej i kompletu rozwiązań związanych z jej działaniem, ułatwiająca dyslokację aplikacji bez ponoszenia kosztów i wykonywania prac, związanych z ich zakupem i zarządzaniem potrzebnym do ich działania sprzętem i oprogramowaniem oraz kosztów ichupgrade’owania.

Poza tym PaaS umożliwia Klientom i partnerom rozwijać ich własne aplikacje, używając narządzi i usług dostarczonych przez providera. PaaS oferuje usługi służące do rozwijania, testowania, dyslokacji, zarządzania i host’owania aplikacji w tym samym zintegrowanym środowisku.

PaaS może funkcjonować na bazie IaaS.

 

Co jest potrzebne aby korzystać z PaaS?

Dostęp do Internetu.

 

Jakie są korzyści z korzystania z PaaS?

 1. Niższe koszty. Korzystając z usługi PaaS użytkownik nie ponosi kosztów zakupu, instalacji i zarządzania infrastrukturą IT. Poza tym to provider prowadzi upgrade’y i inne rutynowe działania związane z utrzymanie systemu. Jeśli upgrade’y PaaS zaimplementowane są poprawnie, nie zakłócą funkcji działających pod nimi aplikacji.
 2. Ułatwiona dyslokacja. Zarząd może skupić się na rozwoju i innowacjach, nie martwiąc się o infrastrukturę. Niektórzy dostawcy oferują projekt polegający na wstępnym opracowaniu funkcjonalności usługi dla danego biznesu, unikając wszelkich błędów w dobieraniu odpowiednich aplikacji.
 3. Mniejsze ryzyko.Żadna początkowa inwestycja w sprzęt lub oprogramowanie nie oznacza zmniejszenia ryzyka. Przy usłudze PaaS potrzebny jest tylko komputer i połączenie z Internetem aby móc zacząć budować aplikacje. Używanie aplikacji można skalować od jednego do dziesiątek tysięcy użytkowników bez jakichkolwiek zmian w aplikacji. Platforma dynamicznie przydziela zasoby do właściwych aplikacji i użytkowników w odpowiednim czasie.
 4. Grupa wsparcia.Dostawcy PaaS oferują utworzenie on-line grupy wsparcia użytkowników, gdzie mogą się oni dzielić doświadczeniami w korzystaniu z usługi, zdobywać nowe pomysły i szukać porad ze strony innych użytkowników.

 

IaaS

 

Czym jest IaaS (ang.Infrastructure as a Service) ?

Jest to w pełni zewnętrzna usługa polegająca na dostarczaniu infrastruktury informatycznej w odróżnieniu od modelu wewnętrznego wymagającego początkowych inwestycji kapitału na stworzenie tej infrastruktury. Klient, zamiast nabywania serwerów, licencji na oprogramowanie, miejsca na centrum danych, wyposażenia sieciowego, dbania o bieżące backup’y, zabezpieczenia i dostępność określonych funkcji we własnej infrastrukturze, wykupuje tylko usługę, a dbanie o sprawność jej działania leży po stronie provider’aIaas, od którego usługa została nabyta.

 

Czym się charakteryzuje IaaS?

Jest to usługa programu narzędziowego, umożliwiająca automatyzację zadań związanych z administrowaniem. Cechą IaaS jest dynamiczne skalowanie oraz wirtualizacja pulpitu i oczywiście możliwość korzystania poprzez Internet.

 

Co jest potrzebne aby korzystać z IaaS?

Dostęp do Internetu.

 

Jakie są korzyści z korzystania z IaaS?

 1. Redukcja kosztów. Poprzez zredukowanie ilości infrastruktury wewnętrznej firma zmniejsza zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty utrzymania kadr, związanych a obsługą IT.
 2. Opłaty powiązane z tylko intensywnością użytkowania. Zamiast nabywać infrastrukturę, która może przez długi czas pozostawać nieużywana lub używana sporadycznie, Klient może nabyć dokładnie taką infrastrukturę, której potrzebuje w danym czasie. Dzięki temu charakterowi usługi IaaS, użytkownik płaci tylko za to z czego korzysta.
 3. Dynamiczne skalowanie. Użytkownicy IaaS czerpią korzyści z możliwości skalowania w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie. W odpowiedzi na potrzeby danego Klienta, mniejszą początkową pojemność serwera, provider może stopniowo zwiększać w związku z rozszerzaniem przez Klienta działalności, intensywności działania na rynku lub sezonowości jego działalności gospodarczej.

Dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych technologii IT. Użytkownicy IaaS mają dostęp do najwyższej klasy infrastruktury IT i zasobów technicznych, z których nie mogliby korzystać w przypadku, gdyby musieli nabywać kolejne ich elementy na własny koszt.