Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Dlaczego ERP w formie chmury?

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), z których firmy korzystają coraz powszechniej to rozwiązania gwarantujące konkurencyjność i wydajność pracy. Zazwyczaj są centralnymi systemami w firmach, ale raczej wszystkie jego składniki są zainstalowane na miejscu. Czy można uzyskać dodatkowe benefity korzystając z systemu ERP jako rozwiązania z zakresu cloud computing?

   
     ERP jest zazwyczaj kojarzony z procesem produkcji, ale dziś używane rozwiązania dają również możliwości pracy we wszystkich kluczowych polach funkcjonowania biznesu:


- Systemy finansowe firmy łącznie z księgą główną, zarządzaniem aktywami, budżetem i należnościami;
- System HR: system zarządzania zasobami ludzkimi z lista płac, procesami rekrutacji, śledzeniem dochodów generowanych przez poszczególnych pracowników;
- Systemy łańcucha dostaw dla prostego zarządzania zapotrzebowaniem i dostawami;
- Systemy produkcyjne czyli serwery i oprogramowanie zarządzające tym złożonym procesem;
- Zarządzanie projektami
- Systemy CRM napędzające mechanizmy sprzedaży w firmie. Oprócz śledzenia profili  klientów i szans sprzedaży, mogą również dawać wsparcie od strony marketingowej i programów prowizyjnych.

 

     Do niedawna systemy ERP postrzegane były jako duże, „ciężkie” operacje, które muszą odbywać się na miejscu w firmie. Dzisiaj wiele z nich przenosi operacje swego systemu ERP do chmury. I pomimo, że przeniesienie zasobów ERP nie jest decyzją łatwą to może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów.


     ERP jako usługi cloud computing dają szersze możliwości dostępu do systemu dla pracowników i użytkowników. Chmura wdrożona w sposób bezpieczny nie powoduje zwiększenia podatności danych na zagrożenia zewnętrzne, ale umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi z dostępem do internetu wejście do systemu. Dla firm z oddziałami rozproszonymi geograficznie jest to duża korzyść od strony operacyjnej, pozwalająca na integrację danych ze stron zdalnych z ich stroną podstawową. Dzięki temu tworzenie raportów częściowych typu roll-up jest znacznie prostsze a śledzenie operacji w skali globalnej staje się kwestią implementacji pulpitu a nie konfiguracji i utrzymania sieci WAN.

     
     Poza tym, system ERP w chmurze sprawia, że dużo łatwiej jest z nim integrować inne systemy. Systemy cloudowe są projektowane dla lepszej interoperacyjności i szerszego dostępu. Łączenie jednego systemu ERP z innym lub jakimś systemem pomocniczym jest bardziej bezpośrednie. W taki sam sposób raportowanie i systemy BI mogą być łączone z systemem ERP lub wieloma systemami.


     Generalnie korzyści z używania ERP w postaci usług chmurowych dzielą się na dwie kategorie gdyż wynikają bądź to z aplikacji ERP w chmurze lub infrastruktury ERP w chmurze. Mogą one być łączone w różnych kombinacjach ze standardowymi aplikacjami i infrastrukturą, ale największe benefity widoczne będą dopiero gdy aplikacje chmurowe działają na infrastrukturze chmurowej. Systemy dają wówczas  możliwość skalowalności, dostęp zdalny bez VPN, kompatybilność na przestrzeni rożnych platform, brak potrzeby instalowania oprogramowania klienckiego, możliwość szybszej implementacji oraz cechy typowe dla chmury czyli płatność jedynie za wykorzystane zasoby a dzięki temu niższe koszty IT.


     Ważną cechą takiego rozwiązania jest angażowanie wszystkich użytkowników – pracowników, klientów, dostawców - w procesy biznesowe. Gdy na przykład, tylko pracownicy księgowości używają systemu, korzyści są ograniczone ponieważ zadania takie jak raporty nie są w pełni zautomatyzowane. Aplikacje i infrastruktura chmurowa pozwala wszystkim zainteresowanym posiadającym dostęp do przeglądarki na współpracę i przepływy pracy. A, zgodnie z prawem Metcalfe’a, im więcej osób jest połączonych z systemem ERP i ma na niego wpływ, tym operacje stają się lepiej umieszczone w czasie, bardziej trafione i kompleksowe.