Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Tworzenie firmowej polityki BYOD

O zjawisku przynoszenia do pracy własnego sprzętu komputerowego (ang. Bring Your Own Device w skrócie BYOD) już pisałam. Dziś natomiast, chcę w wielkim skrócie na podstawie searchconsumerization.techtarget.com przedstawić jakie zasady powinna narzucić firma pracownikom zabierającym

komputer do domu – lub odwrotnie – przynoszącym komputer do pracy z domu i podłączającym go do firmowych sieci.

 

     Jeśli chodzi o szczegóły to każda firma czy organizacja powinna opracować politykę BYOD według własnych potrzeb. Zasada generalna zamyka się w jasnym określeniu: jak użytkownicy powinni chronić przynoszone przez siebie urządzenia, dostęp do jakich danych i aplikacji będą mieć a do jakich nie oraz co stanie się gdy użytkownik zgubi swoje urządzenie lub odejdzie z firmy?     

     Ponieważ BYOD oznacza korzystanie z różnych rodzajów urządzeń i przypadków ich użycia oraz różnych użytkowników, aby stworzyć jednolitą politykę BYOD osoby decyzyjne zarówno z IT jak i innych działów firmy powinny dokładnie rozważyć poniższe kwestie. 


     Najważniejsze jest określenie w polityce firmy z których funkcji dany użytkownik może korzystać i jakie zachowania są przez nią dopuszczalne. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby użytkownicy nie mieli na swoich komputerach nielegalnych materiałów lub danych stanowiących własność innej firmy.

 

     Wybór urządzenia powinien być ograniczony we względu na koszty wsparcia technicznego oraz zagrożenie „wpuszczeni” przypadkowych smartphonów czy tabletów do sieci firmowej. Stosunkowo szeroki a tym samym wystarczający jest też wybór platform obsługujących na dzień dzisiejszy te urządzenia - Android, iPhone czy BlackBerry.


     Procedury związane z BYOD powinny określać sposób i zakres zwrotu kosztów, które mogą użytkownicy generować oraz które z nich będą przez firmę refundowane, a które nie. Należy wyraźnie określić czy rozliczenie kosztów odbywać się będzie na podstawie szczegółowego rachunku użytkownika danego urządzenia czy zwracana będzie określona część każdego rachunku czy konkretna stała kwota.
     Kolejna kwestia to określenie listy zabronionych a najlepiej również zamkniętej listy dozwolonych aplikacji, z których użytkownicy mogą korzystać. Nie da ona oczywiście stuprocentowej pewności ale z pewnością pomoże w ochronie bezpieczeństwa i integralności firmowych zasobów IT. Całościowa konfiguracja oprogramowania w urządzeniu jest kluczem do prawidłowego działania mobilnego IT, tak więc polityka BYOD powinna też regulować korzystanie z aplikacji antywirusowych, innego oprogramowania zabezpieczającego i ustawienia zapór.      
     Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi pozwala pracownikom IT konfigurować, zabezpieczać i monitorować urządzenia przenośne i powinno być uwzględniane w polityce dotyczącej korzystania z urządzeń przenośnych.

  

     Mając opisaną politykę BYOD trzeba dążyć do podpisania umów ze wszystkimi mobilnymi użytkownikami. Umowy podnoszą poziom świadomości użytkowników co do tego jak krytyczne są operacje IT w systemie mobilnym i dają firmie ochronę na wypadek naruszenia polityki BYOD.

    
     Sam proces tworzenia polityki korzystania z zasobów firmowych na urządzeniach mobilnych przez pracowników stawia wyzwania, jak chociażby zdefiniowanie korzystania z urządzenia do celów prywatnych i biznesowych. Z tego względu już samo tworzenie procedur powinno odbywać przy konsultacji z prawnikiem.


     Powstawanie polityki BYOD zwłaszcza w dużych firmach może być procesem złożonym i wymagającym zaangażowania różnorakich zasobów. Znawcy tematu twierdzą jednak, że jej walory praktyczne są niezaprzeczalne i może się ona również przyczynić do lepszej wydajności kosztowej procesów IT.

  
Źródło:


http://searchconsumerization.techtarget.com/tip/How-to-create-a-BYOD-policy?asrc=EM_NLN_16962478&track=NL-544&ad=868121&