Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Multi tenancy czyli resource pooling

Niezależnie od tego z zasobów cloud computing w którym modelu ktoś zamierza korzystać, to głównym założeniem w każdej warstwie chmury jest korzystanie ze wspólnych zasobów przez wielu użytkowników czyli multitenancy.

 

Według wielu definicji cloud computing, jedną z jego cech jest właśnie pobieranie zasobów z istniejącej puli - resource pooling.

 

W przypadku większości usług SaaS to wspólne korzystanie ma niejednorodny charakter ponieważ serwery, kody aplikacji, baza danych i nawet indywidualne tabele lub strony w bazie danych mogą być współdzielone pomiędzy poszczególnych klientów i użytkowników systemu.   
W IaaS korzystanie przez wielu użytkowników jest implementowane poprzez technologie wirtualizacji – hyperwizor rozmieszcza i zarządza pewną liczbą kompletnych maszyn wirtualnych na konkretnych fizycznych zasobach obliczeniowych.


W przypadku PaaS sprawa jest bardziej złożona. Istnieją dwa podstawowe sposoby podejścia do pojęcia „multitenanctwa” w modelu PaaS:
- bazujący na korzystaniu z zasobów przez wielu użytkowników w modelu IaaS - serwer PaaS.

Opcja ta to zautomatyzowany system wdrażania i zarządzania. Pomimo, że dostawcy usług zarządzanych mogą ręcznie ustawić środowisko tworzenia i testowania aplikacji na serwerze cloudowym i dodatkowo zautomatyzować część tych czynności, to nie będzie to PaaS. Będzie to po prostu usługa zarządzana (managed service). Korzyści:
- automatyzacja aspektów związanych z zarządzaniem serwerem od strony aplikacji, włączając nie tylko początkowe wdrożenie ale też cykl produkcyjny aplikacji;
- wykonany dobrze może być równie prosty w zarządzaniu jak platforma zasobów, ale stale wymaga uwagi i kontroli.


- bazujący na korzystaniu z zasobów przez wielu użytkowników w modelu SaaS – zasoby PaaS. Usługa ta dostarcza abstrakcyjnego kontenera dla aplikacji, pozwalającego na współdzielenie zasobów komputerowych z innymi tego typu aplikacjami w sposób bardziej szczegółowy. Eliminuje to koncepcję serwera jako takiego na korzyść zasobów funkcjonalnych. Granica, do której kontener aplikacji jest podobny do tradycyjnego wdrożenia, zależy od konkretnej usługi ale w żadnym przypadku nie ma tu dostępu „root access”. Korzyści:
- skalowanie aplikacji jest bardziej szczegółowe i szybsze.
- gdy aplikacja otrzymuje więcej żądań lub jest bardziej obciążona, żądane zasoby są dostępne bez ograniczeń natychmiast.
- kalkulacje kosztów są również bardziej szczegółowe, więc płatność jest jedynie za używane zasoby.           
- deweloper nie musi martwić się zarządzaniem serwerami, backupami, ustawieniami, konfiguracją itd.

 

Nie ma odpowiedzi na pytanie która opcja jest lepsza bo każda z nich zaspokaja inne potrzeby związane z tworzeniem aplikacji. 

 

Na podstawie:
http://cloudcomputing.sys-con.com/node/2073281