Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Infrastruktura jako usługa

IaaS (Infrastructure as a Service) to jeden z trzech modeli dostarczania usług w rozwiązaniach cloud computing po SaaS (oprogramowanie jako usługa) i PaaS (platforma jako usługa).

Użytkownicy usług IaaS mają wiedzę techniczną do prowadzenia systemów operacyjnych

i aplikacji ale nie chcą nabywać sprzętu - serwerów, dysków do przechowywania danych czy urządzeń sieciowych i miejsca dla fizycznego centrum danych. Dostawca usług zapewnia te usługi ze współdzielonego zbioru zasobów. Użytkownik natomiast będzie korzystał z wirtualnych maszyn według własnych potrzeb, może zainstalować własny system operacyjny i własne aplikacje na maszynach wirtualnych.


Najczęściej wymieniane cechy usług w modelu IaaS to m.in.:


- Elastyczność, która pozwala na dodawanie i usuwanie instancji cloudowych do skalowania środowiska w górę i w dół;


- Zapory – mogą opierać się na hoście dla każdej instancji cloudowej i/lub może to być firewall internetowy ograniczający klientom dostęp do ich serwerów w chmurze; 

 
- Wielu użytkowników, ponieważ serwery cloudowe są hostowane na współdzielonej infrastrukturze oznacza to, że chmura jednej firmy współistnieje z chmurą innej firmy na sprzęcie dostawcy usług. Pomimo, że to dostawca jest właścicielem całej infrastruktury, to klient IaaS jest odpowiedzialny za swoje aplikacje;


- Sieć jest dostarczana w warstwie TCP/IP na zasadzie prostej współpracy sieciowej pomiędzy serwerami chmury klienta a dostępem do internetu poprzez access point klienta;


- Segmentacja i izolacja. Podczas gdy zasoby są czerpane ze współdzielonego źródła i użytkownicy chmury opierają się na tych samych infrastrukturach, istnieją różne poziomy segmentacji aby odizolować jednego użytkownika od drugiego;


- Dostawca usług nalicza opłaty tylko za wykorzystane przez użytkownika zasoby;


- Serwery, nazywane instancjami chmury są dostarczane do klienta jako maszyny wirtualne;


- Maszyna wirtualna to serwer lub stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i aplikacjami, które użytkownik widzi jak sprzęt fizyczny;

      
- Infrastruktura w formie usługi oferowana jest w chmurze zewnętrznej, budowana jako chmura wewnętrzna lub jako hostowana chmura wewnętrzna.

 

     Z usług IaaS z chmury dostawcy zewnętrznego korzystać może każdy, kto ma dostęp do internetu. IaaS z usługi publicznej jest wykorzystywany przez osoby indywidualne lub organizacje, które nie chcą ponosić wydatków na nabycie sprzętu i innych warunkujących prawidłowe działanie nowej infrastruktury. W odróżnieniu od hostowanej chmury wewnętrznej IaaS, interfejs IaaS w chmurze publicznej jest otwarty dla każdego, a dostęp do niego jest ograniczony tylko przez zapory i wymóg autentykacji. 

 

     Firma lub organizacja może zbudować własną chmurę wewnętrzną IaaS i dostarczać z niej usługi infrastruktury do oddziałów własnych lub firm partnerskich. Budowa takiej struktury wymaga oprogramowania do wirtualizacji, na którym będzie działał hyperwizor. Gdy jest już warstwa wirtualizacji lub hyperwizora, potrzebne jest oprogramowanie cloudowe aby zapewnić takie jego cechy jak możliwość korzystania na żądanie i elastyczność.   

 

     Chmura wewnętrzna w hostingu to oferta na korzystanie przez organizację z dedykowanych jej wyłącznie zasobów, ale nie jest hostowana w serwerowni organizacji a raczej w centrum danych dostawcy zewnętrznego. Daje to użytkownikowi korzyści chmury wewnętrznej, bez kosztów początkowych.

 

     Zarówno chmura publiczna jak i wewnętrzna wymaga korzystania przez jej użytkowników z platformy do zarządzania. Zarządzanie chmurą ma na celu dodanie usług, automatyzację i administrację serwerami chmury wewnętrznej i zewnętrznej. 

  

http://soa.sys-con.com/node/2192418