Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Badania pokazują coraz większą popularność archiwizacji danych w chmurze

Od momentu pojawienia się chmurzastych technologii coraz więcej firm zainteresowanych jest wprowadzeniem u siebie rozwiązań z zakresu zarówno chmury zewnętrznej jak i wewnętrznej jako alternatyw dla tradycyjnej architektury IT.

 

 

     Według badania  „2012 IT Spending Intentions Survey” opublikowanego przez Enterprise Strategy Group (ESG) – 28% pytanych przedstawicieli firm stwierdziło, że w ich firmie korzysta się z usług cloud computing w celu kontrolowania kosztów IT (dla porównania wynik ten w roku 2009 wyniósł 13%).

 

     Archiwizacja danych w chmurze (ang. cloud storage) jest jednym z wielu sposobów, w jaki firmy korzystają dziś z usług cloud computing. Mając do dyspozycji usługę archiwizacji w chmurze publicznej i wewnętrznej, oferowane przez coraz liczniejszą rzeszę dostawców oraz technologie bramek do archiwum w chmurze (ang. Cloud gateways), umożliwiające ciągłą integrację zasobów trzymanych w chmurze z istniejącym środowiskiem IT, firmy sprawdzają możliwości wykorzystania lub wykorzystują możliwość rozszerzenia swojej istniejącej infrastruktury IT jako alternatywę dla tradycyjnego przechowywania danych.

     

     Wczoraj natomiast, TwinStrata Inc. – firma zajmująca się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu archiwizacji, backupu i rozwiązań na wypadek katastrof (ang. Disaster recovery), ogłosiła wyniki badania pokazującego tendencje w tworzeniu się rynku archiwizacji danych w chmurze dla dużych firm. Badanie było przeprowadzone w lutym 2012 a udział w nim wzięły osoby decyzyjne z działów IT.

 

     Respondenci, biorący udział w badaniu nazwały główne wyzwania, jakie niesie ze sobą trzymanie danych w usłudze chmury. Jako najważniejsze z nich 60% ankietowanych uznało przywracanie zasobów po katastrofie. Dla wielu firm zakup oddzielnej infrastruktury tylko dla zabezpieczania danych na wypadek katastrofy przedstawia wyzwanie od strony kosztowej i często pozostaje poza ich zasięgiem.
     Jako drugie w kolejności wymieniono rozrastanie się zasobów w chmurze. W organizacjach czy firmach, w których wzrost ilości danych postępuje w tempie 50% rocznie i wydłuża się okres ich przechowywania wydaje się normalne, że problem ten jest wyzwaniem.

     Trzeci najczęściej wymieniany problem to koszty podnoszenia wersji oprogramowania (ang. upgrade), będącego wynikiem zwyczajnego zastępowania starych wersji. Jako kolejne wyzwanie z nim związane wymieniono tworzenie ścieżki do zasobów w chmurze, co może oznaczać, że wiele firm co prawda przyjmuje u siebie biznesowy model chmury a z nim możliwość określania na nowo kosztów i wydajności administracyjnej, ale nie do końca wie jak utworzyć „gładką” ścieżkę do zasobów w chmurze na potrzeby konkretnego środowiska. 

   

     Badani określili również w jakim stopniu są zainteresowani używaniem poszczególnych rodzajów archiwum w chmurze. Na pierwszym miejscu listy znalazł się backup i archiwizacja off-site oraz odzyskiwanie zasobów po katastrofie. Oznacza to, że użytkownicy usług w rzeczywistości szukają w chmurze sposobów na wypełnienie luk w stosowanych metodach backupu i odtwarzania danych. To spostrzeżenie pokazuje częste odwoływanie się do korzystania z infrastruktury w usługach chmury zamiast z dedykowanej infrastruktury dla rzadkich ale krytycznych dla działalności firmy funkcji. 

     Drugą kwestią, na którą zwrócili uwagę jest przesuwanie danych do chmury i centralne zasoby dla zdalnego dostępu. Przenoszenie do chmury wiąże się z wyzwaniami - zarówno ze wzrostem ilości danych jak również podnoszeniem wersji programów archiwizujących - odpowiedzią na które jest przesuwanie mniej krytycznych lub rzadziej używanych danych do chmury, efektywnie wydłużając cykl życia i pojemność istniejących systemów zasobów danych. Natomiast centralne zasoby dla biur mobilnych niosą wyzwania związane z obciążeniami administracyjnymi zdecentralizowanych środowisk IT gdzie oddzielne systemy do archiwizacji mogą być rozrzucone w kilku miejscach, wymagając tradycyjnego cyklu administrowania czy wsparcia. Poprzez centralizacje zasobów do chmury zarówno koszty przechowywania danych jak i koszty zarządzania zdalnego mogą ulec znacznemu obniżeniu.  

    

     Wyniki badania potwierdzają, że chmura ma potencjał stać się podstawowym miejscem do przechowywanie danych. Jako uzupełnienie backupu czy przywracania danych w lokalizacjach tradycyjnych – ankietowani uznali usługę archiwizacji w chmurze za rozwiązanie spełanijące wszelkie wymagania. W innych przypadkach, jak korzystanie z usług archiwum w chmurze jako głównego miejsca dla firmowych danych 48% respondentów wyraziło zainteresowanie, a 41% odpowiedziało, że nie są zainteresowani. Ogólny wniosek z badania jest taki, że przestrzeń dyskowa w chmurze jest coraz bardziej popularna i może wkrótce stać się integralną częścią każdej infrastruktury IT.http://betanews.com/newswire/2012/04/03/independent-survey-results-how-businesses-are-and-will-be-using-cloud-storage/

http://www.enterprisestrategygroup.com/2012/01/2012-it-spending-intentions-survey/