Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Od wirtualizacji do chmury wewnętrznej

Wirtualizacja jest obecnie standardową technologią, stosowaną powszechnie w IT. Technologia wirtualizacji serwerów pozwala na uruchomienie wielu niezależnych, odizolowanych od siebie serwerów na pojedynczym fizycznym komputerze.

 

Zasadnicze cechy tej technologii to:

 

 

- na jednym fizycznym serwerze uruchamiane jest kilka wirtualnych środowisk;


- środowiska wirtualne funkcjonują jak niezależne serwery ponieważ są od siebie odseparowane;


- w zależności od użytej technologii wirtualizacyjnej, możliwe jest uruchomienie środowisk z rożnymi systemami operacyjnymi;


- możliwość przenoszenia środowisk wirtualnych pomiędzy fizycznymi serwerami bez konieczności wstrzymywania ich pracy w przypadku konserwacji serwera, zapotrzebowania na dodatkowe zasoby, awarii;


- na jednym fizycznym serwerze można uruchomić w zależności od jego wielkości od kilku do kilkuset środowisk wirtualnych;

- wirtualizowane mogą być również macierze dyskowe, sieci – VLAN, aplikacje i komputery biurowe.

 

     Wirtualizacja wprowadza unifikację sprzętu i migruje środowiska działające bezpośrednio na serwerze do pracy wewnątrz hyperwizorów, a brak konieczności budowy klastrów aplikacyjnych upraszcza środowisko IT. Już wprowadzenie wirtualizacji daje korzyści biznesowe, w postaci redukcji kosztów operacyjnych zużywanej energii i zarządzania.


     Ale wirtualne środowisko to dopiero wprowadzenie do dużo bardziej zaawansowanego rozwiązania jakim jest chmura wewnętrzna (private cloud). Oprócz zasobów zgromadzonych na centralnej maszynie, cechy chmury wewnętrznej to również:

 

- samoobsługa na żądanie, co oznacza dosłownie tyle, że dostęp do chmury wewnętrznej firmy odbywać się powinien poprzez samoobsługowy portal z katalogiem usług, który mógłby automatycznie przydzielać zadania, dawać zatwierdzenia i automatycznie przydzielać zasoby;

 

- szeroki dostęp do sieci ponieważ usługa jest dostępna przez internet lub sieć firmową poprzez różne urządzenia, m.in. „cienkiego klienta”, laptopy, urządzenia mobilne typu smartphone;

- czerpanie ze wspólnego zasobu (resource pooling);


- elastyczność, która oznacza dynamiczne zmniejszanie lub zwiększanie używanych zasobów IT, zależnie od zmieniających się wymagań, zazwyczaj automatycznie;


- mierzalność usług, co oznacza, że rodzaj i poziom ich wykorzystania jest monitorowany i raportowany na potrzeby planowania dostępnej przestrzeni, zapotrzebowania i prognozowania. Obejmuje również monitorowanie i raportowanie wykorzystania usług w celu naliczania opłat.

 

     W większości firm obciążenia IT nie są przez cały czas jednakowe, a własne serwery czy działające na nich maszyny wirtualne mają ograniczoną skalowalność. W przypadku zapotrzebowania na większe moce obliczeniowe z odsieczą przychodzą dostawcy usług chmury zewnętrznej. Oczywiście z chmurą publiczną wiążą się dodatkowe ograniczenia z zakresu bezpieczeństwa danych, o które powinna zadbać zarówno firma, będąca właścicielem danych jak i dostawca usług zewnętrznych.

 

     Kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu wirtualizacji nie da się określić ogólnie. Zależą one o kilku czynników. Rodzaj i jakość posiadanej przez firmę infrastruktury serwerowej, zastosowaną technologię wirtualizacyjną, oczekiwania.