Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Na wydajność - chmura hybrydowa

Gdy biznes się rozrasta i zmieniają potrzeby użytkowników w zakresie IT, administratorzy centrów danych powinni wziąć pod uwagę korzystanie z chmury hybrydowej oraz usługi w modelach IaaS, PaaS i SaaS. Pamiętać jednak powinni o wyzwaniach, jakie niosą nowe technologie czyli o standaryzacji, bezpieczeństwie i innym rozłożeniu kosztów.

 

     Tradycyjnie centra operacyjne IT w firmach były budowane aby zapewnić stały sposób ich działania. Zapotrzebowanie na zasoby zmieniało się jedynie w bardzo wąskich granicach i nie  mogło być większe niż IT było w stanie zaoferować. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami ze strony biznesu i coraz bardziej zaawansowaną technologią, firmowe centra danych oferują swoim użytkownikom zasoby pochodzące z różnych źródeł, aby sprostać wymaganiom odnośnie aplikacji i specyficznym potrzebom biznesowym.


     Chęć sprostania zmianom biznesowym przy tradycyjnym podejściu, polegającym na inwestowaniu w kolejne elementy infrastruktury IT spowoduje wzrost zatrudnienia, podniesienie kosztów technologii i procesów.
Wszystkie powyższe czynniki zmieniają sposób, w jaki jest budowana, zarządzana i używana infrastruktura IT w firmach. Dlatego właśnie firmy wdrażają chmurę hybrydową i korzystają z modelu usług SPI (SaaS, PaaS, IaaS). Zwłaszcza model SaaS pomaga w uzyskaniu elastyczności i skalowalności infrastruktury, który zapewnia możliwość sprostania oczekiwaniom biznesu.


     Zmieniając podejście z tradycyjnego na dostarczanie zasobów w modelach cloudowych, nie wszystkie procesy powinny zostać przeniesione do infrastruktury w chmurze. Ale rozważając opcje cloudowe – w tym wypadku chmurę hybrydową – struktury IT muszą spełnić pewne wymogi:


     • IT musi dostarczać godne zaufania usługi na niezmiennym wysokim poziomie, jednocześnie unikając utraty danych i ponoszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Niemniej ważne jest zapewnienie, że procesy mogą zostać przeniesione do środowiska chmury hybrydowej bez utraty swojej funkcjonalności czy przestojów.


     • Pamiętać należy, że model chmury hybrydowej musi być wsparty systemem bezpieczeństwa, przeznaczonym do pracy na platformach zwirtualizowanych. Implementowanie sposobów zabezpieczania bezpośrednio z systemów dedykowanych, do środowisk wirtualnych spowoduje powstanie nieoczekiwanych kosztów i nie pozwoli osiągnąć założonych korzyści ekonomicznych.


     • Korzystanie z zasobów musi być ustandaryzowane a środowisko chmury zarządzane całościowo dla zapewnienia prostego monitoringu działania systemów i poziomu usług. Dzięki temu dział IT ma możliwość zarządzania nieplanowanymi zdarzeniami przy minimalnym ryzyku dla użytkowników i biznesu. 
Kolejne etapy transformacji stanowią większe wyzwanie. Aby korzystać z wirtualnej infrastruktury, platformy aplikacji muszą odnosić się do sposobu dostarczania bazy danych i aplikacji kluczowych dla działania firmy.


Głównymi zaletami hybrydy są:


     • Ponieważ od architektury IT wymaga się obecnie jej wydajności pod względem kosztowym, poziomu świadczonych usług i elastyczności, musi być ona projektowana tak, aby konsolidowała zasoby infrastruktury chmury. Wynikiem tego będzie ograniczenie ryzyka i większa wydajność w dostarczaniu krytycznych dla biznesu aplikacji.


     • Na etapach budowy i rozpoczęcia działania, nacisk kładziony był na tworzenie i konfiguracje systemów według potrzeb. Potrzebne były specjalne narzędzia monitorujące identyfikujące wszystkie kroki w procesie zamówienia, odpowiedzi i przesłania zasobów. W infrastrukturze chmury hybrydowej sposób budowy procesów kładzie duży nacisk na spójne i ekstensywne procedury automatyzacji. Umożliwia to automatyczne pozyskiwanie zasobów w obrębie danego rodzaju usług oraz możliwość planowania potrzebnych przestrzeni dyskowych i zarządzanie działaniem, co stanowi podstawowe cechy systemów chmurowych.


     • Hybryda pozwala odsunąć IT od czasochłonnych obowiązków związanych z naprawami, tego co się psuje, w stronę modelu dostarczania usług, zgodnie z kierunkiem biznesowych i operacyjnych zmian.

 

Źródło:
http://searchvirtualdatacentre.techtarget.co.uk/tip/Building-a-hybrid-cloud-on-SaaS-PaaS-and-IaaS-for-IT-efficiencies?