Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Jakie warunki muszą zostac spełnione aby banki zaczęły korzystać z oferty public cloud

Pomimo znacznego tempa rozwoju usług cloud computing w niemal wszystkich branżach i dziedzinach, rozwiązania te z wielu względów nie mogą być powszechnie stosowane m.in. przez banki. Ograniczają się jedynie do małych chmur wewnętrznych lub małych projektów.

 

Ciekawą obserwację poczynił The Economist w ostatnim raporcie http://www.economist.com/node/21554742, mówiącym o tym, że obecnie ograniczyła się działalność banków inwestycyjnych, podczas gdy ich działalność detaliczna rośnie w siłę, a wszystko dzięki technologii.

 

To dzięki wykorzystaniu nowych technologii w bankowości zaszły zmiany, polegające głównie na:
- polepszeniu jakości usług dzięki ustandaryzowanej technologii;
- lepszym dostosowaniu produktów do potrzeb klientów dzięki czerpaniu danych ze wspólnego repozytorium;
- nabyciu przez bankowość mobilności.   


     Ciągle jednak bank potrzebuje wielorakich gwarancji, że dane ich klientów będą bezpieczne. Potencjalny dostawca usług zewnętrznych lub usług outsourcingu chmury wewnętrznej dla instytucji takiej jak bank powinien dać kilka gwarancji. Dużo czasu jeszcze minie zanim banki uznają warunki bezpieczeństwa przechowywania danych w chmurze za wystarczające.


     Sprawa podstawowa to miejsce przechowywania danych. Poważny dostawca usług to ten, który posiada własne centrum danych i nie przekazuje danych do przechowywania i przetwarzania stronie trzeciej, a nawet poza granice kraju.


     Zaraz za bezpieczeństwem lokalizacji idzie zabezpieczenie przed atakami hakerów. Cyber ataki i kradzież danych to realne zagrożenia, dlatego też dobry dostawca zatrudnia w swoim zespole najlepszych specjalistów w tej dziedzinie i korzysta z najwyższej klasy zabezpieczeń. W sumie powoduje to, że dane w serwerowni takiego dostawcy mogą być realnie bezpieczniejsze niż we własnym centrum danych instytucji. Dużo lepsza niż centrala banku potrafi zapewnić, będzie również infrastruktura, na której budowana jest większość standardowych aplikacji hostingowych.

  
     Mając gwarancję bezpieczeństwa, ostatecznym argumentem, który może przekonać zarząd banku do skorzystania z usług cloudowych i to nie koniecznie w formie chmury wewnętrznej, jest ekonomia. Chmury hostowane na zewnątrz nie tylko przynoszą znaczące oszczędności na skali w zakresie sprzętu, ale główne korzyści wiążą się z tym, że można korzystać z zasobów na żądanie w każdym miejscu i czasie. W chmurze może być przeprowadzana analiza ryzyka czy testy techniczne - znacznie szybciej, co nie tylko oszczędza czas, ale daje przewagę konkurencyjną.


     Rezerwa, z jaką podchodzi sektor bankowości do usług z chmury zewnętrznej jest zrozumiała. Jednak cloud computing daje ogromne nowe możliwości dla klientów i użytkowników. Oferuje również duży rynek dla twórców usług i rozwiązań, w których najlepszym interesie jest dostarczanie swoich produktów na jak najwyższym poziomie, przede wszystkim na jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa.