Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Studium przypadków wdrożenia cloud computing

     W prezentacji webowej dotyczącej wchodzenia do firm rozwiązań cloud computing, Gartner podaje kilka przykładów firm, które pomyślnie zaadaptowały tę formę usług IT. Odsetek firm, korzystających z rozwiązań cloud computing rośnie nieprzerwanie i prognozuje się, że osiągnie wartość 20% w roku 2012. Pomimo posłużenia się przykładami dużych organizacji, z powodu tego oczywiście, że są znane, Gartner zaznacza, że jako pierwsze z chmurzastych usług zaczęły korzystać firmy małe, jako, że jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne dla ich stosunkowo najmniejszych budżetów, a największe organizacje zaczęły adaptację rozwiązań cloudowych na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Na pytanie, dlaczego właśnie teraz usługi chmury stają się coraz bardziej popularne, Gartner odpowiada, że są zasadniczo trzy powody: rozwój ekonomii opartej o cloud, zwłaszcza w odpowiedzi na globalną recesję, dobre przyjęcie się modeli SaaS, szeroki wachlarz ofert w portfolio licznych dostawców usług cloud computing.

     Eli Lilly – amerykański koncern farmaceutyczny o ogólnoświatowym zasięgu zatrudniający prawie 42.000 pracowników na całym świecie. Wprowadzenie rozwiązań cloudowych dało tańszy, szybszy i jednorodny dostęp do zasobów wewnętrznych i korzystania z szerokich rozwiązań oferowanych przez dostawców usług.

     Motorem napędowym przyspieszającym wprowadzenie chmury był fakt, że tradycyjnie wdrażana infrastruktura była czynnikiem spowalniającym rozwój firmy. Ponadto chciano przejść z modelu kosztowego ustalanego z góry na model zmiennych kosztów – zależnych od intensywności korzystania z zasobów dostarczanych w chmurze.

     Rozwiązaniem, wybranym przez Eli Lilly był model korzystania z usług wielu dostawców oraz konsumeryzacja (podporządkowanie technologii informatycznych konsumentom i kierowanie ich w pierwszej kolejności do konsumentów, a dopiero potem do firm – w przypadku usług cloudowych – dostęp do nich) poprzez Google.

     Korzyści, jakie Eli Lilly otrzymała są typowe dla cloud computing: skrócenie cyklu uzyskania korzyści z usługi – nowego serwera z 7,5 tygodnia do 3 minut; nowe środowisko socjalne z 8 tygodni do 5 minut; 64 – węzłowy klaster Linux z 12 tygodni do 5 minut.

Razorfish – jedna z największych na świecie firm, specjalizujących się w marketingu i technologiach interaktywnych, zatrudniająca ponad 2.000 pracowników na wszystkich kontynentach.

     Powodem, dla którego Razorfish weszła w chmurzaste technologie była potrzeba poprawienia ich zdolności szybkiego reagowania na wymagania klientów poprzez wsparcie dobrze widocznych kampanii internetowych jak również wsparcie intensywnych krótkich kampanii przy większej efektywności kosztowej.

Zastosowano tu rozwiązania w postaci platformy infrastruktury cloudowej, budowania blogów, mikrostron, stron związanych z daną kampanią dla dużych firm.

     Korzyści osiągnięte dzięki tym zabiegom to skrócenie czasu tworzenia projektów z przeciętnych 4 do 6 tygodni dotychczas do 24-48 godzin z cloude oraz z kosztów rzędu dziesiątek tysięcy dolarów na 3-5 tysięcy dolarów i przeciętnej wydajności kosztowej 25%.

 

Na podstawie:

Cearley D., PhiferG. Case Studies in Cloud Computing, www.gartner.com, 20.09.2010