Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi i jego 7 cech głównych według Gartnera

W raporcie pt. Critical Capabilities for Mobile Device Management, Gartner wyjaśnia, że różnice pomiędzy twórcami lub dostawcami z pozoru jednakowych usług oprogramowania zarządzania urządzeniami mobilnymi, mogą być dostrzeżone w różnorodnym podejściu do wprowadzania i egzekwowania różnego rodzaju polityki, bezpieczeństwa, segregacji danych, mobilnego zarządzania aplikacjami, udostępniania i zarządzania dokumentami, skalowania oraz w modelach dostarczania zasobów jako usług i w chmurze.

 


     Zarządzanie mobilnymi urządzeniami jest terminem odnoszącym się do grupy produktów i usług, umożliwiających firmom wdrażaniem i wspieranie firmowych aplikacji na urządzeniach mobilnych takich jak tablety czy smartfony. Oprogramowanie do zarządzania tego rodzaju pozwala też organizacjom na wprowadzenie zasad bezpieczeństwa i polityki zgodności z wymogami prawnymi utrzymując jednocześnie żądany poziom kontroli nad IT na przestrzeni licznych platform.

Gartner definiuje obszary, w których twórcy usług różnicują swoje oferty. 1. - konieczność założenia alfanumerycznego hasła
  - blokada urządzenia po upływie założonego czasu braku aktywności
  - zdalne usuwanie, również trwałe, wybranego rodzaju danych
  - szyfrowanie danych lokalnych
  - autentykacja oparta o certyfikat (łącznie z ID, wersją systemu, numerem telefonu)
  - monitoring manipulowania w urządzeniu i danych
  - ochrona przed potencjalnie szkodliwymi aplikacjami (kwarantanna aplikacji)
  - firewalle, oprogramowanie antywirusowe


 2. - szyfrowanie lokalnych danych
  - natychmiastowe odszyfrowywanie
  - selektywne zdalne usuwanie danych
  - brak możliwości eksportu danych do innych kontenerów w celu zapobieżenia ich wyciekowi
  - kontrolowana komunikacja pomiędzy kontenerami


4. Oprogramowanie do mobilnego zarządzania aplikacjami –z racji tego, że firmy coraz chętniej wdrażają wyszukane aplikacje od zewnętrznych dostawców usług jak i utworzone wewnętrznie na potrzeby mobilności. Aplikacje tego rodzaju  służą do prawidłowego dostarczania oprogramowania i aktualizacji na urządzenia mobilne oraz pomagają w kwestiach związanych z licencjonowaniem i konfiguracjami mobilnego oprogramowania.


5. Udostępnianie i zarządzanie dokumentami jest kategorią, w której zawarte są między innymi mechanizmy zaprojektowane do wsparcia procesu synchronizacji i backupu plików oraz udostępniania plików współpracownikom.

     
     Portal searchsap.techtarget.com podaje też za Gartnerem rady dla potencjalnych klientów oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Przede wszystkim potrzebne jest dokładne określenie oczekiwań co do mobilności, zrozumienie kwestii bezpieczeństwa, dostosowania do wymogów polityki firmy i prawnych oraz wszelkich ograniczeń, jakie mogą za tym iść.

 

Źródło:

http://searchsap.techtarget.com/feature/Gartner-lists-seven-things-to-seek-in-mobile-device-management-software