Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Korzyści z chmury są oczywiste

Korzyści płynące z implementacji cloud computing są definiowane na różne sposoby. Mogą one oscylować od redukcji kosztów do zwiększenia elastyczności oraz od zmniejszenia złożoności

do zwiększenia wartości dodanej i przez to wyższego zwrotu z inwestycji. Można je podzielić też na korzyści finansowe i pozakosztowe, a przedstawiają się w sposób następujący:

Korzyści finansowe

Cloud computing umożliwia dzielenie zasobów IT, różnicowanie całkowitego kosztu usługi w zależności o intensywności jej używania (płatność za każdorazowe użycie aplikacji). Umożliwia to kwalifikowanie kosztu IT raczej jako wydatku niż inwestycji.
Zmniejszone koszty związane z infrastrukturą są najważniejszym atutem chmurnych technologii według 92% respondentów wg badań instytutu Forbes Insight.
Model kosztowy cloud computing może być porównany do kosztów dostarczenia energii elektrycznej czy transportu publicznego przeciwstawionych zakupowi, odpowiednio, elektrowni czy autobusu. Korzystając z transportu publicznego koszt jest ponoszony tylko w momencie zakupu biletu na przejazd. Jeśli nie chcesz jechać, nie ponosisz żadnego kosztu.

Podział kosztów

Od dawna serwery są współużytkowane przez wielu korzystających, ale typowy serwer obsługuje tylko jedną aplikację. Współdzielenie serwera przez wiele aplikacji może podnieść jego wykorzystanie z typowych 15% do średnio 50% lub więcej.
Oto przykład: niezależnie od tego czy ktoś używa komputera przez trzy czy przez sześć godzin dziennie całkowity koszt jest mniej więcej taki sam. Jednak gdy będzie go używać jeszcze z dwiema osobami, każdy po sześć godzin to koszt na osobę będzie dużo niższy. Takie współużytkowanie komputera byłoby niewygodne ale jeśli chodziłoby o wspólne używanie serwera nie stanowi to już kłopotu.

Wzrost wydajności

Ze wzrostem wydajności wiąże się dynamiczną alokacją mocy obliczeniowych. Mogą się one zmieniać w zależności od potrzeb użytkownika i być do tych potrzeb dostosowywane w trybie natychmiastowym. Wśród respondentów Forbes’a, aż 88% jest przekonanych o wadze tego aspektu cloud computing.
Możliwość skalowania to kwestia kluczowa gdy usług oferowanych przez internet jest coraz więcej a trudno jest przewidzieć potrzebne moce obliczeniowe. Możliwość szybkiego skalowania i używania dodatkowych serwerów lub przestrzeni do przechowywania danych przez sieć to ważna korzyść infrastruktury cloudowej. Z SaaS organizacje mają możliwość skalowania od kilku do kilku tysięcy użytkowników.

Łatwiejszy upgrade i brak kosztów licencji

To kolejne podstawowe cechy cloud computing, które plasują się wysoko w rankingu korzyści płynących z korzystania z usług tego rodzaju. 81% respondentów uznało je za najważniejsze cechy chmurnych technologii.

Wyższa wartość dodana

Dlaczego aplikacje cloudowe generują większą wartość dodaną niż tradycyjne? Najważniejszy powód jest taki, że aplikacje cloudowe często zawierają nie tylko funkcjonalność oprogramowania ale również informacje lub dane, które tradycyjnie użytkownik musiałby sobie stworzyć. Dobrym przykładem jest tu Expedia - średniej wielkości portal turystyczny, którego nie stać na zamieszczenie ofert wszystkich hoteli świata w swojej bazie danych. Większa skala oznacza tu dostawców cloudowych, którzy mogą inwestować zarówno w zawartość jak i rozwój, ciągle mogąc dostarczać tę bogatszą aplikację w takiej samej lub niższej cenie.

Kopia zapasowa danych, współpraca wewnętrzna i z partnerami handlowymi

Każdy pracownik małej czy dużej firmy zdaje sobie sprawę ze skutków utraty danych. Powody ich utraty są różne: uszkodzenia mechaniczne, błędy w oprogramowaniu lub błędy człowieka, niewłaściwe użycie, wirusy, kradzież. Dlatego tak ważna jest możliwość robienia kopii zapasowych. To właśnie prosta kopia zapasowa jest uważana przez 80% pytanych za jedno z kluczowych udogodnień cloud computing. 71% respondentów zwróciło także uwagę na ułatwienia jakie wprowadza cloud do współpracy wewnętrznej pracowników danej organizacji a 66% pytanych widzi takie ułatwienia także na polu kooperacji z dostawcami, partnerami i klientami.

1. „Seeding the Cloud: Enterprises Set Their Strategies for Cloud Computing”, www.forbes.com kwiecień 2010
2. G. Petri, „Shedding Light on Cloud Computing”, http://www.ca.com/us/cloud-academy/content.aspx?cid=225418 20.07.2010