Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa?

W zależności od potrzeb i już posiadanej infrastruktury oraz wielkości firmy, usługa cloud computing może być świadczona w trzech jej odmianach: jako chmura wewnętrzna (private cloud), zewnętrzna (public cloud) lub łączona (hybrid cloud).

 

Private cloud czyli chmura wewnętrzna lub własna chmura, to termin określający własną (firmową) strukturę informatyczną, która dostarcza usług IT dla określonej liczby użytkowników, chronionych wspólnym systemem zabezpieczeń (firewall).

Postępy w wirtualizacji i rozproszenie komputerów sprawiło, że administratorzy sieci i centrum danych w największych korporacjach mogą w efektywny sposób stać się dostawcami usług, spełniających oczekiwania użytkowników IT wewnątrz danej korporacji.

 

W odróżnieniu od public cloud, chmura wewnętrzna to własna sieć z bazą danych, które używają technologii cloud computing, takich jak wirtualizacja. Private cloud jest zarządzana, przez przedsiębiorstwo, w którym funkcjonuje.

 

Początkowo prognozowano, że to właśnie sieci private cloud są przyszłością IT we wszystkich firmach. Pojawia się jednak znacząca sprzeczność tego twierdzenia z możliwościami małych i średnich korporacji. Private cloud wymaga już na starcie jej tworzenia inwestycji kapitału: kupowania (sprzęt, oprogramowanie), tworzenia (wirtualizacja na poziomie firmy, serwerownia) i zarządzania strukturami IT (koszty zatrudnienia informatyków). W przypadku takich organizacji, w których już na starcie znaczące nakłady na IT nie są pożądane private cloud nie wydaje się rozwiązaniem doskonałym.

 

Public cloud to chmura zewnętrzna czyli cloud computing w jego najczystszej postaci. Chmura zewnętrzna bazuje na standardowym modelu cloud computing, gdzie to dostawca usługi tworzy zasoby, takie jak aplikacje i ich przechowywanie. Usługa jest dostępna dla odbiorców zewnętrznych poprzez Internet. Usługi public cloud mogą być bezpłatne lub udostępnione za odpłatnością za każdorazowe użycie.

 

Podstawowe korzyści korzystania z chmury zewnętrznej to:

- prosta i tania instalacja ponieważ koszty maszyn, aplikacji i działania są pokrywane przez dostawcę usługi:

- skalowalność według potrzeb;

- nie ma przypadków przeinwestowania w strukturę ponieważ użytkownik płaci tylko za to czego używa.

Termin ten powstał w celu rozróżnienia pomiędzy standardowym modelem cloud computing a private cloud, który używa własnych zasobów przy wsparciu technologii cloud computing.

 

Hybrid cloud to połączenie dwóch modeli cloud computing: wydajnej, sprawnie działającej chmury zewnętrznej i sieci własnej. Oznacza to środowisko cloud computing, w którymfirma dostarcza i zarządza zasobami wewnątrz organizacji a inne usługi są do niej dostarczane przez zewnętrznego providera. W praktyce takie połączenie polegać może na korzystaniu z public cloud ale trzymaniu danych (np. danych klientów ) we własnej bazie.

O ile cloud computing jest uważany za przyszłość przedsiębiorstw, to właśnie model hybrydowy ma być najpopularniejszy. Duże korporacje już mają poczynione znaczące inwestycje w infrastrukturę potrzebną im w celu zarządzania zasobami wewnątrz korporacji. Poza tym wiele organizacji woli trzymać dane specjalne pod własną kontrolą ze względów bezpieczeństwa.

 

Poprzez integrowanie wielu usług cloudowych użytkownicy mogą łatwiej przechodzić do usług chmury zewnętrznej, unikając każdorazowo kwestii zgodności czy autoryzacji dostępu. Hybryda jest zarządzana równolegle, zgodnie z ich kompetencjami, przez dostawcę wewnętrznego i zewnętrznego.