Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Jak wybrać odpowiednią chmurę

Jak wybrać odpowiednią chmurę czyli co trzeba wiedzieć wybierając providera SaaS? Cloud computing zmienił sposób prowadzenia firm i dlatego jest kilka ważnych rzeczy, które użytkownicy powinni wiedzieć aby chronić siebie i swoje dane. Podczas gdy korzystanie z usług Cloud computing może zmienić sposób prowadzenia biznesu i interakcji pomiędzy

konsumentami, użytkownicy powinni być świadomi ryzyka, jakie za sobą niesie i pouczeni w kwestii ochrony swojej prywatności i danych jeszcze przed podpisaniem umowy z providerem.

Korzyści z implementacji Cloud computing:
• Umożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji, usług i oprogramowania, których w innym przypadku nie mieliby fizycznych lub technicznych możliwości używać;
• Zapobiega utracie danych poprzez ich umieszczenie na bardziej niezawodnych i bezpieczniejszych serwerach. Serwery takie często przechowują dane w kilku lokalizacjach;
• Umożliwia dostęp do danych z jakiegokolwiek komputera z dostępem do Internetu o odpowiednich parametrach;
• Podnosi wydajność i efektywność umożliwiając elastyczne korzystanie z zasobów w rozrastającej się firmie w przeciwieństwie do konieczności ciągłego utrzymywania kosztownej infrastruktury.

 

Rozważając umieszczenie firmowych danych w usłudze Cloud computing należy rozważyć kilka następujących kwestii:

 

Niezawodność i wykonalność

Korzystanie z usług providera SaaS wiąże się z zaufaniem, jakie pokładamy w obcej firmie powierzając jej kluczowe dla działania naszej organizacji dane. Firmy, chcące przenieść swoje informatyczne bazy danych do usługi Cloud, powinny najpierw sprawdzić potencjalnego providera pod kilkoma względami:
• Liczby obsługiwanych przez niego podmiotów;
• Zapoznać się z jego referencjami;
• Poznać historię i misję firmy providera

 

Nie ma nic gorszego niż powierzenie ważnych danych firmie, która boryka się z przerwami w zasilaniu, ma problemy z prawem lub chyli się ku bankructwu. Zdobycie pewności, że dane będą właściwie chronione i będzie do nich stały i szybki dostęp poprzez usługę Cloud computing powinny być priorytetem.

Możliwość przenoszenia danych


Wielu dostawców usług cloud computing wiąże ze sobą użytkowników swojej chmury powodując, że pobieranie dużych ilości danych po ich załadowaniu staje się bardzo trudne. Pobieranie jednorazowo dużej ilości danych nie jest standardem w większości umów i mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty za próbę pobrania takich plików. Należy dokładnie przeanalizować ofertę takiej usługi, przed załadowaniem danych, ponieważ zmiana providera może się okazać kosztowna i czasochłonna.

 

Odpowiedzialność

To właściciel danych jest ciągle odpowiedzialny za ochronę prywatności i spójność danych powierzonych w zasoby strony trzeciej. Jeśli firma świadcząca usługę Cloud computing, za którą jej zapłacono, pogwałci prywatność klienta, to będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Niektórzy providerzy cloudowi trzymają dane w krajach, w których nie ma prawnego obowiązku ochrony danych, więc mogą zbierać i przechowywać dane personalne bez wprowadzania polityki prywatności. Osoby prywatne i właściciele firm powinni sprawdzić czy dany provider stosuje się do prawnego wymogu ochrony danych (według prawa amerykańskiego, europejskiego czy innego).

Umowa gwarancji poziomu świadczonych usług (SLA) i umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

 

Umowy SLA, EULA czy każdy inny formalny kontrakt powinny być podpisane w związku z rozpoczęciem współpracy z dostawcą usług. Umowy takie definiują prawa i obowiązki zarówno użytkownika jak i providera, chronić ich od strony prawnej na wypadek konfliktu. Jeśli potencjalny provider odmawia podpisania jakiejkolwiek umowy, użytkownik nie jest wówczas chroniony i powinien poszukać innego usługodawcy.
Wraz ze wzrostem znaczenia cloud computingu, jako rozwiązania opłacalnego zarówno dla jego dostawcy jak i konsumenta, coraz więcej informacji będzie przechowywanych w chmurze. Użytkownicy muszą więc zrozumieć jakie ryzyko związane jest z tego typu usługami w celu podejmowania świadomych decyzji związanych z zabezpieczeniem prywatności danych.

Opracowano na podstawie:
E. Levesque „Choosing a cloud computing service”
http://internet-security.suite101.com/article.cfm/choosing_a_cloud_computing_service 16.07.2010