Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 
 

Chmura chmurze nierówna

Jedno jest pewne – rozwiązania cloud computing stają się elementem niezbędnika IT rosnącej liczby firm i organizacji.

 

W świecie, który w coraz większym stopniu zależny jest od technologii, usługi na żądanie przedstawiają nowy model tworzenia i dostarczania zasobów IT: oferujący elastyczność do obsługi trudnych do przewidzenia obciążeń, skalowalność w pryzpadku znaczącego okresowego wzrostu zapotrzebowania na zasoby oraz koszty na poziomie, pozwalającym na korzystanie z usług przez każdego użytkownika biznesowego.

 

 

Pojęcia chmury, cloud computing czy usług na żądanie są tak szerokie, że opisywanie ich wymaga poruszania się w różnych kategoriach, a każda z kategoria - przynajmniej pokrótce omówienia.

 

Przede wszystkim różne są rodzaje zasobów, które mogą być dostarczone użytkownikowi, korzystającemu z usług cloud computing. Najpopularniejsze jest oprogramowanie i aplikacje w postaci usług (SaaS). W zakres ten wchodzą na przykład powszechnie używane aplikacje Twitter czy LinkedIn, których nie trzeba instalować na swoim komputerze, martwić się o wersje czy aktualizacje aby móc z nich w pełni korzystać.

 

Ofertą, która ma największy potencjał zrewolucjonizować działy IT w firmach jest infrastruktura jako usługa. IaaS dostarcza użytkownikom przez internet dostępnych zasobów w postaci przestrzeni dla przechowywania danych i mocy obliczeniowych na serwerach zazwyczaj wyposażonych w system operacyjny oraz platformę wirtualizacyjną aby umożliwić użytkownikowi wirtualizację jego aplikacji. Wirtualizacja jest podstawą usług infrastruktury w chmurze, dających dostęp do licznych aplikacji wirtualnych lub wirtualnych maszyn, na których znajdują się współdzielone zasoby serwerowe.

 

W zależności od potrzebnych firmie zasobów może ona uzyskać z różnych opcji chmurowych, różne korzyści.


Przede wszystkim większą skalowalność i elastyczność niezbędne przy dynamicznie zmieniającym się zapotrzebowaniu na zasoby. A ponieważ tradycyjna serwerownia nie „obsługuje” tych opcji, z odsieczą może przyjść infrastruktura w postaci usługi cloudowej dając możliwość alokacji zasobów pomiędzy maszynami wirtualnymi według potrzeby na żądanie. Co więcej, użytkownik zapłaci jedynie za zasoby, które rzeczywiście wykorzysta.
Jako kolejna najczęściej wymieniana to oszczędność na inwestycjach w sprzęt. Ponieważ to dostawca usługi jest odpowiedzialny za dostarczenie i instalację elementów infrastruktury, zamiast tworzenia inwestycji, użytkownik płaci comiesięczne (zazwyczaj) kwoty z budżetu operacyjnego.
Poprawa jakości i zawartości aplikacji dzięki możliwości ich testowania we w pełni skalowalnym środowisku, czy możliwości wprowadzenia standaryzacji w aplikacjach według potrzeb, dające pewność, że poszczególne instancje używane w różnych miejscach w firmie spełniają określone wymogi, na przykład dotyczące bezpieczeństwa – to po trzecie.
Ważna cecha to również skrócenie czasu potrzebnego do utworzenia nowej aplikacji z dni czy tygodni do minut. Gdy platforma deweloperska w chmurze jest zintegrowana z usługami infrastruktury, deweloperzy mogą korzystać z gotowych wzorów i narzędzi w celu uniknięcia konieczności wykonywania monotonnych czynności, przyspieszenia tworzenia aplikacji, ich testowania i wypuszczenia nowych aplikacji.
Wreszcie - zmniejszenie nakładów kapitałowych i czasowych na obsługę i utrzymanie zasobów IT, ponieważ w tradycyjnym centrum danych 80% tych nakładów jest przeznaczana na bieżące utrzymanie systemów, a tylko 20% na inwestycje. Korzystanie z chmury powoduje przeniesienie obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury na dostawcę usługi.

Zasoby mogą być dostarczane do użytkowników w różnych modelach: z wirtualnej przestrzeni ogólnodostępnej, z własnego centrum danych firmy lub w sposób łączony z obydwu tych lokalizacji.

 

Chmura publiczna – czyli hostowane środowisko, z którego współdzielona jest infrastruktura serwerowa i sieciowa. Użytkownicy po stronie korzystających lokują swoje aplikacje w centrum danych dostawcy chmury jako wirtualną maszynę. Korzyścią podstawową dla firmy jest elastyczność, która cechuje aplikacje zaprojektowane do chmury. W konfiguracjach chmur publicznych serwery fizyczne są współdzielone pomiędzy użytkowników, tak aby na danym serwerze działały aplikacje różnych firm korzystających z tego serwera. Dostęp odbywa się generalnie przez internet lub API.

Innym źródłem zasobów na potrzeby biznesowe firmy jest chmura wewnętrzna. Termin ten określa zarówno środowisko hostowane jak i utworzone we własnej serwerowni firmy. Hostowana na zewnątrz chmura to środowisko, w którym serwer fizyczny i wyposażenie dodatkowe dedykowane jest jednej firmie użytkującej. Wszystkie maszyny wirtualne na danym serwerze fizycznym należą do danej firmy. Do definicji chmury wewnętrznej zaliczana jest przede wszystkim ta, mówiąca o zasobach we własnym centrum danych firmy i przez nią zarządzana, przy użyciu hyperwizora, platform i oprogramowania do zarządzania oraz serwera fizycznego dużej gęstości. Opcjonalnie, dostawcy chmury prywatnej oferują również usługi dedykowane.

Najbardziej elastycznym rozwiązaniem (chociaż przy dzisiejszych obwarowaniach prawnych nie zawsze możliwym do zastosowania) jest model łączony, tzw. chmura hybrydowa. Przy konfiguracji takiej, pojedyncza aplikacja może być implementowana do różnych środowisk. Chodzi na przykład o aplikacje marketingowe, które z jednej strony – na przykład front widoczny dla użytkownika – są hostowane w chmurze publicznej, podczas gdy dane, do których sięga aplikacja, przechowywane są w jej centrum danych znajdującym się fizycznie w chmurze prywatnej firmy.


Pomimo ciągłego doskonalenia rozwiązań, o które opierają się usługi zasobów na żądanie, nadal mogą one wywoływać równego rodzaju obawy - o bezpieczeństwo, dostępność, prawa własności danych. Ponieważ jednak stają się coraz powszechniej akceptowane jako platforma dostarczającą aplikacji i usług, ich pozycja na rynku będzie się umacniać.

 

Źródło:

Stratecast, Frost and Sullivan, An Executive Brief Sponsored by IBM, All Clouds are Not Created Equal: A Logical Approach to Cloud Adoption in Your Company, 2012.